ДАРЕТЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ ВЪПРОСИТЕ НА ТРЕВОЖНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Добрич, България, petya.petrova.bulgaria@gmail.com

Хубавият ден започва не със събуждането, а със заспиването предишната вечер - едно интервю с Галя Йосифова

February 8, 2018

 

Често в комуникацията си с хора, които страдат от тревожни разстройства установявам, че много от тях се затрудняват неимоверно да "видят" истинската причина за отключването на това състояние в тях. Това има обяснение, за което ще поговорим и с Галя Йосифова, която ще ни даде един по-различен поглед на "болестта". "Болестта" може да е съвкупност, както ще се убедите от думите й, от различни фактори. Интервюто стана доста дълго, ще го публикувам все пак цялото, защото вярвам, че е важно.

 

Петя: Галя, здравей! Представи накратко себе си, моля те, своята история, как започна да се занимаваш с енергийни практики, как достигна до тази нужда?

 

Галя: Благодаря, мила Петя, за предоставената възможност да представя себе си и методологията, която ползвам в работата ми с хората, с които се срещам. Тя периодично се обновява и допълва с нови методи. По тази причина обобщавам практиката си под две заглавия “Психология за съвременния човек” и “Полезно е всеки да знае”.

Звучи тривиално да го кажа, но от петгодишно дете знаех, че ще работя с хора, че ще ползвам философия в живота си. Трудното в случая бе това, че бях още малко дете, а това осъзнаване костваше път на развитие и време Живот. Тогава си казвах: ”Кога ще минат тези години, да започна да го правя!” Бързах да пораста, защото това мое призвание ме караше да бързам, но в това бързане усвоявах важна житейска опитност, ценни житейски уроци и познания. Придобих мъдрост, която ми помага в работата с хората, с техните житейски казуси и нужди.

Енергията на ръцете, на словото проявявах от дете, после в ранната си младост, но неосъзнато. Започнах да разбирам какво мога, когато мои колеги във фирмата, в която работех, ме караха да си слагам ръцете на раменете, на гърба, на главата им, защото ги боляло. Болката им минаваше, аз се усмихвах. Осъзнато да въздействам с енергията на ръцете, на словото, на мисълта, на молитвата започнах през ноември 2007г, когато учих психология в Германия и живях в дома на възрастен германец, болен от болести, изброени по ред на две страници. Той не вярваше в енергийно лечение, но към дадения момент се нуждаеше от подкрепа. Така започнах. Скептицизмът и невярата бързо си отидоха, когато дойдоха резултатите. Те бяха видими и за лекарите, които посещаваше.

Така разбрах, че от енергийните сеанси, които правех на този 76 годишен германец, най-бързо се повлияха кръвоносната и костната система, вероятно защото те имаха най-голяма потребност от подпомагащо пречистване и обновление. Правех всички сеанси с чисто сърце, изпълнено с любов и благословия. Радвах се на резултатите, да, но си казвах, че не желая да правя тези мои способности моя практика. Давах много лична жизнена енергия, това изтощава. Отивах в парка, да се зареждам сред дърветата и цветята, под небето. След този първи случай на осъзнато провеждане на енергийни сеанси се появи втори, после трети, после други... Бих могла много да разказвам за тях. Реших да ги опиша в книга, защото са ценно познание. Всеки случай е различен от всички други, няма еднаквости. Има общи признаци, които характеризират и обобщават в групи, но не ги прави еднакви. Всеки човек има своите уникален Път и Програма-Живот, те повлияват върху изживяванията на човека.

В последните години се насочих целеустремено към занимания в енергийните сеанси, в различни варианти – само с мисъл-молитва-благословия, гласови сеанси, използвайки силата на словото, смесени, само енергийни чрез дланите - като сборен лъч събиращ в едно енергийните потоци идващи от сърцето, душата, шести енергиен център, думите в благословията и молитвата, както и работата с цялостната клетъчна памет на човека. Енергията на минералите и кристалите също участва активно в сеансите, към които се приобщи и стол “Отворено съзнание”, който само за 15 минути въздейства благотворно на човека, променя аурата до бяла с виолетов оттенък (за следващите няколко часа, не постоянно). В ютуб, в блог.бг и във фейсбук има много качени видеа и текстове на гласови енергийни хипнотични сеанси и няколко на Полет на духа. Който желае може да ги разгледа и ако му допадат, ще се радвам да ги ползва за своите потребности.

 

Петя: Ти се занимаваш с разнообразни неща, които могат да бъдат от полза за много хора. Работиш по установяване първопричините за възникването на дадена болест в Човек, като след това изготвяш и план за възстановяване, права ли съм?

 

Галя: Да, така е. На първо място важни са първопричините довели до следствието: болка, страдание, тъга, провал, болест... Важно е всеки да знае, че във всеки ден от Живота си е подвластен на сборна конфигурация от условия, фактори, събитийности, формиращи се като съвкупности от околния свят, които му оказват въздействие по един или друг начин (земно-материален, духовно-енергиен, всемирен-космичен свят), от които зависи в каква посока ще се развиват делата му за деня, дали ще успява, дали ще се проваля, дали ще успява или ще понася загуби, как ще общува с другите, как ще се отнася лично към себе си, дали ще се радва, ядосва, тъгува, плаче...

 

Нашата емоционална памет се повлиява от тях, като първопричина (към която се добавя и преносът от минали животи в настоящия, т.е. кармата), в сложна за ума комбинация. Той провокира нашата нервна система да реагира по един или друг начин, според ситуацията, като въвлича в този процес и емоциите, живеещи в задстомашната жлеза (панкреаса), а те от своя страна обвързват душата с чувствата, на които е пребогата. По този начин в едно единно цяло дух и душа, ум и тяло се обвързват в изживяванията на емоционалната памет (ум, нервна система – обслужващи личността, и емоции и чувства, обвързани с душевността на човека). Тъй като ние, човеците, сме сложна система от материя и енергия, всичко случващо се на енергийно ниво, се проявява и на материално ниво.

 

Организмът и тялото имат сигнална система, която има за цел да ни подпомага да разбираме чрез неразположението, болката, травмата, болестта, какво има да осъзнаваме, как живеем и се проявяваме в този околен свят, в който душата ни е избрала за нас за този настоящ живот. Знаете, че всяка емоция и чувство са обвързани с различните части на организма и тялото. Когато клетъчната памет на клетките се претовари от негативна информация и няма къде повече да складира, се размножава, за да създаде място за натрупването, което човекът поради неосъзнаване на процесите продължава да прави. Така се стига до болките и болестите, които са крясък на душата “Осъзнай се!” Това са първопричините. Много още бих могла да кажа за тях, но това е най-важното. Всеки дребен на вид детайл е важен и има своите следствия.

 

Петя: По принцип, аз, като човек, който е страдал от паническо разстройство и който се занимава вече дълги години с популяризацията на въпросите свързани с него, винаги казвам, че първата стъпка при възстановяването е откриването на първопричините. Често се случва човек сам да прикрива от себе си тези отговори, поради много и различни причини.

 

Галя: Винаги личният опит е най-доброто доказателство и провокатор-мотиватор за човека, да погледне и в друга посока, да търси пояснения за себе си и така нужните отговори на въпросите, които поради незнание измъчват. И ти си го разбрала за себе си.

 

Петя: Какви похвати, какви техники ползваш в работата си, за да достигнеш с клиента си до тях? Споделяш ли мнението, че хората понякога просто отказват да „погледнат причините в очите“?

 

Галя: Да, страхът кара хората да не смеят да прозрат истината за състоянието, в което се намират, защото на подсъзнателно ниво усещат, че сами са причинили страданието, за което търсят подкрепа и решение. По този начин процесите в тях се задълбочават, а за помощ се обръщат едва в крайната фаза, когато е най-трудно и/или невъзможно да се помогне. Първата важна стъпка е човекът да е взел решение да потърси страничен поглед за проблема си, да сподели. Може да е първо на близък човек, но по-добрият вариант е да потърси специалист, пред когото да се разкрие.

 

Втората важна стъпка е доверието, което дава на този, при когото отива. Не винаги човек от първи път среща точно този, който да го разбере и подпомогне доверието, с което пред него се разкрива. Когато човек избрал на мен да се довери, първото, което правим в срещата ни, е да изясним житейската история-казус, в която той се намира. Важна е спецификата на въпросите, които задавам, за да го подпомогна за това разкриване. Познавам добре способностите си, които развивах, надграждах, разгръщах през годините, така че те ме подпомагат да видя и усетя човека като отворена книга, да уловя не само знаещото се от житейската история, но и това, което не се вижда, чува, знае – преносът от минали животи в настоящия, душевността на човека, като цялостна духовна енергийна същност, както и връзката с духовните учители от Духовния свят, моите и тези на човека, с когото съм в среща и тези, които наричам сумарно “мои невидими спътници”.  

 

В края на тази първа среща вече имам яснота какво бих могла да предложа като методи за работа, в каква последователност, колко често, като винаги давам домашни за работа сам със себе си. На много хора им се иска някой друг да разреши нещата вместо тях, да не са те защото не знаят как, не си вярват, че могат или защото е трудно или боли, или нямат търпение... За никого не съществува такъв “някой”, защото всичко е в нас и от нас лично зависи как сами ще си помогнем. Хората като теб, като мен, са призвани да подпомагат хората в нуждите им, като страничен поглед и съпътстващ ги съветник по Пътя, но не и да постигнем ние вместо тях подобрението им или както обичам да казвам, да внесат положителни промени за себе си и за живота си. Другото, което казвам като съвет е, да пренощуват с обмисляне на разговора ни и предложените методи за работа с мен, защото по този начин душата е тази, която подава сигнал на човека: “Да, от точно това се нуждая! “ или “Не, това не е подходящо за мен.” За мен това е работещият подход. Него следвам в практиката си.

 

Методите ми са много, като “рецептурна книжка”, която за всеки човек е различна, според нуждите му. Много са, за да изредя всичките, но обобщени в групи са: 1. гласови енергийни хипнотични сеанси, 2. регресивна терапия Полет на духа, 3. психологическа разработка по датата на раждане, 4. връзка с духовния свят и духовната същност на човека, 4. разнообразни самостоятелни методи за работа със себе си, 5. програмиране на желанията в живота многоаспектно, 6. пречистващи обновяващи възраждащи духа, душата, организма и тялото техники, други. Имам издадени три книги, които са като учебници по самопомощ, трилогията В ПОЛЗА ЗА ЧОВЕКА, с трите самостоятелни заглавия: 1. “Смисълът на живота (и как да го изживеем)”, 2. “Книга за себепознанието (или как да постигнем балансирана себеоценка)”, 3. “Да откриеш себе си (в полет на духа)”. Имам още пет неиздадени книги, които допълват и надграждат тези три.

 

Петя: Зная, че ползваш кристали, ще ни разкажеш ли как е възможно те да повлияят нашето състояние, малко повече за терапията с тях?

 

 

Галя: Благодаря за хубавия въпрос. Хората, които ме познават или са идвали при мен добре знаят, че камъните са неизменна част от мен самата и моя живот. Усещам тяхната сила, те ми говорят, за мен са като живи същества. Пари за храна може да нямам, но за камъни намирам. Според това как усещам човека избирам кои кристали, минерали да подържат в ръце. Често оставям на човека сам да избере кой камък да вземе. Очите  му грейват в затруднение или в увереност кое го привлича. Наблюдавам, изучавам. Не следвам никакви указания давани в различни книги. Вярвам, че имат своята полезност по начина, по който са ги дали, но аз предпочитам импулсивността на момента, защото тя определя кое е най-подходящото – дали да пречиства-изтегля от човека болка и негативизъм или да го зарежда със своята енергия, или смесица от двете. Когато пътувам моята лечебна енергийна стая много ми липсва. Сътворих и много кристални мозайки.

 

Петя: Ако твой близък ти сподели, че е развил тревожно разстройство – какво би го посъветвала? Какви конкретни съвети би дала? Как да подходи, какво да направи първо?

 

Галя: Да, има много такива случаи. Полезен въпрос е. Първо бих искала да изясня дали човекът не е силно сензитивен приемник и повлияващ се космичните процеси,  които на всички нас оказват силно влияние, т.е. дали тревогата не е причинена от външен фактор (новолуние, ретроградна планета, магнитни бури, слънчеви изригвания, други). Тогава съветите и насоките са  конкретна насоченост. Когато са породени от събитие-ситуация вследствие на човешко взаимоотношение-взаимовръзка с някого по някакъв повод, тогава съветите и разясненията ми са други. Когато са свързани с личното отношение към себе си (чувство за вина, неудовлетворение, раздвоение, колебания, страхове) са други. Различни са и при проявили се паник-атаки, фобии, зависимости, безсъние, необяснима тревожност. Първо това е нужно да се изясни – първопричината довела до това състояние. Не слагам всичко под общ знаменател. Всичко има своята детайлна специфика. Ако на човека му е трудно сам да определи причинителите, добре е да потърси специалист, да получи разяснения, след това и подход за разрешаването.

 

Петя: Считаш ли, че е възможно човек да дължи своето тревожно разстройство в настоящия си Живот вследствие на нещо изживяно в предишен?

 

Галя: Да, напълно възможно и се случва на всекиго. Дали го разбира и/или осъзнава е въпрос на духовно развитие. Когато се събуди и прояви в настоящия живот история от минал такъв, се получава сливане на две времеви линии в една, т.е. човекът изживява събудената история от предишно свое превъплъщение като сега случваща се, не може да направи разлика между настояще и минало. Случва се по зададеност от душата, не с цел мъчение, а за припомняне като база, на която стъпва, за да усвоява важни житейски уроци-поуки-познания-мъдрост, за да занулява със свои действия и осъзнатост тези негативи, за да добиеш опитност в изживяванията. Много са поясненията в тази насока. В тези случаи човек може да получи съвети и подкрепа, има много методи как да стане.

 

Петя: Почитателка на кои учения си? Кое е най-близко до теб?

 

Галя: На никое не съм. За да опазя канала си чист като приемник свалящ на земята полезна информация за живота и за човека не чета никого и не следвам никого. Като настолни книги преди 15-20 години бяха някои заглавия на авторите Луиз Хей, Силвия Браун, Джон Кехоу, Майкъл Нютон. Те ме подкрепиха, че се движа по главния Път.

 

Петя: Ако трябва да посъветваш читателите как да започнат всеки свой ден, за да се подобри състоянието им или какво да правят в деня си, нещо конкретно – кое би било то?

 

Галя: Чудесен въпрос! Ще започна не от събуждането, а от заспиването. Вечер, когато си лягате да спите, изказвайте благодарност на себе си, на своя дух и на своята душа, на вашите невидими спътници в живота, че сте сте справили по най-добрия възможен начин и в този отиващ си ден, какъвто и да е бил той, успешен или не, радващ или тъжен. Заспете с нагласата, че в новия ден всичко ще се случва по най-добрия и ползотворен за вас начин, че целият околен свят ще ви подпомага за това, като оформя за вас най-добрата конфигурация от условия-фактори-събитийности, които да ви подпомагат всичко планувано за деня с лекота да се случва, с ползотворност и радост за вас и другите около вас, с които сте обвързани. Създавайте такива позитивни модели, които усещате как извират отвътре. Те са посланията-насоки от душата ви към вас! Ще спите по-добре спрямо преди това, на сутринта ще сте жизнени, усмихнати, позитивни.

 

Петя: Благодаря ти за отделеното време и за прекрасните думи! Желая много успех на начинанията ти, винаги си добре дошла при нас, за да представиш нова познание или нови услуги, ли просто да споделиш нещо вълнуващо, което се случва с теб.

 

Галя: Благодаря и аз за този разговор. Надявам се да е полезен и подпомагащ всеки, до когото достигне. Успех и радост на всички желая! Бъдете щастливи по своя си начин! Който желае да се свърже с мен, нека ползва е-майл: gacreco@hotmail.com, пише във фейсбук, в блог.бг или се обади на телефон: 0888 58 55 79.

 

 

 

06.02.2018г

София

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

FEATURED POSTS