ДАРЕТЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ ВЪПРОСИТЕ НА ТРЕВОЖНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Добрич, България, petya.petrova.bulgaria@gmail.com

Противоречията, като необходимост...

 

Сега ние засягаме един закон, който съществува в Природата. Какъв е този закон?

 

Да кажем, че имате едно семенце; какви са неговите възможности?

 

Да расте нагоре и надолу.

 

То среща надолу едно противоречие – почвата, която му препятства, обаче в нея се образуват коренчетата на това растение. По същия начин се образуват нагоре клонищата. И тъй, тия противодействащи сили нагоре и надолу образуват цялото дърво. Тъй щото, и противодействащите сили в нашия организъм помагат за растенето ни. Когато се яви във вас едно противодействие или противоречие, трябва да знаете, че то е в реда на нещата. Ето защо и във вашето растене непременно трябва да има противоречия – щом няма противоречия, всяко растене престава.

 

Петър Дънов

Източник: http://www.borislavil.com Резюме на лекция пред МОК, държана от Учителя на 18 май 1924 г.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

FEATURED POSTS