ДАРЕТЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖИМ ДА ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ ВЪПРОСИТЕ НА ТРЕВОЖНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Добрич, България, petya.petrova.bulgaria@gmail.com

Род, родова енергия, карма и тревожни разстройства

November 11, 2017

 

 

Петя: Привет, Аида! Много ти БлагоДаря, че се съгласи да поговориш с мен!

Темата, разбира се, е свързана с тревожните разстройства и с това как обръщането ни назад, към корените ни, може да помогне за възстановяването на човек, който страда от тревожност, силен стрес и паник атаки. Винаги казвам, че първата стъпка по дългия Път на завръщането към себе си, защото възстановяването от тревожно разстройство е точно това – е откриването на причините за отключването на тревожно разстройство в Човек. „Завръщане към себе си“ – когато сега го казах, за първи път го погледнах от друга гледна точка, а именно -  колко свързан е с нашите корени този процес!!!  Ние сме едно цяло със семейството, с рода си, колкото и понякога да отхвърляме това. По принцип, хората по цял свят са едно цяло, но родът е една от клетките на целия този организъм. В голямата част от случаите, причините за отключване на тревожно разстройство се коренят в детството, т.е. в порядките, в механизмите на мислене, поведение и действие на нашите родители, предци. Но, може би е по-добре първо да ни кажеш няколко думи за себе си, да се представиш, с какво се занимаваш, а след това и за рода, защо е важно да се връщаме към него, за родовата карма – какво представлява тя?

 

Аида: Здравей, Петя! БлагоДаря и аз за отправената покана да поговорим за родовата памет и силата на рода. Аз съм родом от Пловдив, обичам го, тук съм израсла и продължавам да живея и работя в този прекрасен град. Родното място, семейството, дори ароматът на въздуха от родния ни край са изключително важни за спокойствието, хармонията и устойчивостта ни в този живот. Аз изучавам родовата орис и влиянието на рода върху съдбата ни от близо 5 години, тези мои занимания преляха в няколко различни семинара и обучения. Заедно с приятелите, които ги посещават търсим, откриваме и успяваме и да променяме въздействието на родовите ни шаблони и програми върху личния ни живот – от безобидните лоши навици до тежките родови задачи и отговорности. Това се нарича родова сила, родова енергия и тя е от най-важните в живота ни, за да имаме сили да минаваме през дните си и да вървим гордо, честно, силно, отговорно и най-вече щастливо. Защото наследството от нашите предци е това, с което стартираме своя живот и наследството към нашите потомци е това, с което го приключваме. Ние сме брънка, но важна и съществена - всеки от нас - в здравата родова връзка между поколенията. Родът се подчинява на определени закони и е хубаво те да се познават и да можем да се съобразим с тях.

 

Петя: Считаш ли, че ако познаваме по-добре онова, което се е случвало на и с предците ни, ще ни е по-лесно да продължим напред в Живота си? Тази яснота ще ни даде ли тласък да изчистим тяхната карма, за да можем свободно да си творим наша собствена:))?

 

Аида: Да, считам. Като се запознаваме с живота на предците ни ние разбираме и разшифроваме закодираните в нас програми за действие или пасивност спрямо ситуациите в живота ни. А когато имаме кода, можем да пренапишем програмите, така щото да не изпълняваме ненужното, болезненото, срамното, грешното. Можем да творим свободни в своята реалност, но въпреки това силно подкрепени с родова сила – което всъщност е и целта на изучаването на рода и неговата съдба. „Чистенето на карма“ всъщност е израз, с който обясняваме нашето разбиране и съгласие с необходимостта, довела предците ни до тежки състояния, болести, насилия и т.н. Всеки има тази орис в себе си, ако я познаваме и разберем, ако се съгласим, че предците ни са имали своите мотиви и обяснение и не осъждаме, а прощаваме - ето това ни освобождава от шаблоните на болка, вина и срам, които ни разболяват – това е и именно „чистенето на карма“.

 

Петя: Според теб можем ли да търсим причините за отключване на тревожно разстройство, паническо разстройство, в рода ни? Възможно ли е понякога причините да не са наши лични, а да са вид родова карма?

 

Аида: Безспорно можем. Често причините са неясни за нас, не виждаме защо ни се случва, не разбираме с какво сме предизвикали това тревожно разстройство и то подчинява целия ни живот. А всъщност сме отключили нещо, записано в гените ни и стояло там латентно до появата на характерна среда – дори и съвсем незабележима – или до определено състояние – например навършване на някаква точна възраст - и стартират в нас процеси, които са преживявания на предишните поколения, техните опасения, тяхната горест. Ние живеем тези състояния, за да имаме възможност да подходим към тях различно и от позицията на нашето съвремие, за да ги преодолеем и така да освободим рода и потомците от същите тези тегоби.

 

Петя: Сега, когато ти зададох този въпрос, се запитах, дали евентуално в моя случай за отключването на паническо разстройство преди толкова много години има връзка и с рода ми... Винаги съм считала, че отключих паническо разстройство, поради неуредиците в моето семейство, но, от друга страна, все пак родителите ми идват от други семейства, те са ги възпитали по определен начин, така че линията назад е много дълга. Тук в никакъв случай не става дума да обвиняваме други за положението, до което сме стигнали, по-скоро да осъзнаем, че има някои неща, които вероятно не ни принадлежат … Неща, които в никакъв случай не ни служат в Живота ни и ние сме свободни да ги освободим. Как става това, как можем да се освободим от тези неща, Аида? Коя би била първата стъпка, която ти предложила в тази посока?

 

Аида: Въпросът ти е съвсем правилен и има защо да го поставяш. Първото, с което се заемаме е да разкажем подробно на себе си за всички от рода, които познаваме и помним. Да нанесем данните на хартия, да начертаем родовата схема, да опишем в нея взаимните връзки, отношенията, политическата, социалната и най-вече икономическата среда, в която са живели поколенията, да потърсим схемата, която ние неволно повтаряме  в живота си. Изумително е колко много всеки от нас прилича на предците си – колко точно върви по техните стъпки и тревоги, изпитания и съдба, и колко малко ние самите може да приложим усилия и воля, за да излезем от проблема, без да осъзнаем, че този проблем има своите корени в рода ни т.е. е записан в нашите хромозоми. И понеже след първата стъпка трябва да продължим по пътя - важно е това, което разберем, открием и знаем - не само да простим, но и с обич да разкажем на следващите след нас. Това е задължително. Потомците трябва да познават родовата схема. Защо? За да не се отключат същите програми и в тях!

 

Петя: Как можем да опознаем по-добре порядките, нагласите, случилото се в рода ни, ако нямаме много източници, които да ни разкажат за това?

 

Аида: Има невероятно много фактологични източници. Само трябва да отделим време – това са всички родови документи, книги в общинските и областните управи, в ЕСГРАОН, в гробищните управи, в църковните документи, в архивите, във военните архиви, в архивите на училища, библиотеки, читалища, в музеи и експозиции, в аналите на полицията, досиета и т.н. Често са в нашите тавани и мазета, поставени в стари пътни чанти и куфари или в кутии от обувки. Имаме и живи роднини - възрастните хора за много ценни в събирането на родова информация – и не само възрастните, дори нашите връстници братовчеди понякога знаят много неща, които ние не сме разбрали, чули, достигнали. И, когато всички тези източници са изследвани има още няколко неща, които можем да сторим. Както споменах, историята ни е записана в нашите хромозоми. Трябва само да я достигнем, прочетем и  запишем. Това се случва с множество техники за отваряне на подсъзнанието: регресия, медитация, хипноза, визуализация, интензивно дишане, фамилни констелации и психодрама и т.н. Всички те са достоверен източник на информация. Само интерпретацията им може да бъде различна, но в съзнанието на всички ни има общи архетипи и те са напълно разпознаваеми.

 

Петя: Кои са техниките, механизмите, които могат да ни помогнат да изчистим товара на родовата карма?

 

Аида: Няма техники и механизми. Има само един, единствен подход. Аз го наричам „Прошка и обич“. Най-общо етапите му са следните: знание, разбиране, съчувствие, покаяние, прошка – пълна, недвусмислена и от там насетне признателност, благодарност, уважение и любов. С целия ни род, с нашето семейство, с родителското семейство, с братя и сестри, с хората, които имат отношение към рода ни по какъвто и да е начин.

 

Петя: Зная, че ти организираш семинар „Работа с предците и получаване на чиста родова енергия“, нямам търпение да дойде 31 Март/1 Април, когато ще се организира в Добрич и да присъствам. Чух толкова невероятни отзиви за случилото се по време и след семинара от хора, които вече са били там, че действително имам големи надежди за това събитие, че ще се превърне във важно събитие и в моя Живот. Доколкото разбирам, на този семинар, ние ще получим повече яснота за родовата ни карма и ще трансформираме енергията, която тя ни дава, като се освободим от онова, което вече не ни служи… Нямам търпение! Какво би споделила за този семинар, организираш го в много различни градове, вече колко години?

 

Аида: Този семинар е доста бърз и ефективен метод да преминем през гореописаните етапи. На семинара се научава кои са родовите закони, как те ни въздействат, как да стигнем до разбирането на съдбата на рода и се преподават начините да се променят нежеланите родови програми в позитивна сила – наричаме я „чиста родова енергия“. За два дни да се научи всичко за рода е невъзможно, но се научаваме как и къде да търсим, как да съобразим кое се отнася до нас и кое до рода ни, кое можем да променим и как. А след това самата работа си има продължение. Имам и още един семинар, който ни дава чисто техническата страна на създаването на родовата схема - геносоциограмата на рода ни. От нея се черпи огромно количество информация за процесите и връзките в рода и семейството.

 

Първият такъв семинар го направих в края на 2012 г, след това семинарът претърпя множество трансформации, надградих го, така че сега той е доста стегнат и пълен, наситен с информация и максимално полезен. Семинарът е двудневен, 16 часов, доста работа успяваме да свършим. Вероятно ще пропусна някой град, където съм била с този семинар, затова няма да изброявам, но това са 12 български града до този момент. Моята мечта е да го направя и в българските общности в чужбина, където знам че ще отекне силно и ще донесе облекчение и радост в сърцата на мнозина, които са далече от рода и родния край.

Семинарът включва в себе си една силна част - с изчистената силна родова енергия ние подпомагаме своята си, наша българска съдба. В края на семинара всички участници, окрилени и вдъхновени от рода си полагат тази чиста родова енергия и в народностната памет, защото само там, където всички родове са честити и спокойни, само там и ние ще се чувстваме добре. Българският народ очаква от нас това дело и аз с радост виждам как всички участници в семинара отдават вниманието и силата, която са получили и в към българския народ - където и да се намират българите по света.

След този семинар се раждат българчета. Родените деца, след като родителите са били на семинара, са вече 15.

След този семинар българите стават спокойни, силни, мъдри и уравновесени, те знаят силата си и могат да управляват своя живот. Е, разбира се, ако не ги домързи или ако не подходят с високомерие и неразбиране към своя род, и към българската ни орис. Аз мога само да бъда безкрайно щастлива и да благодаря на всички, които са отдадени и знаят, усещат и търсят своя род, за да бъдат родови добросторници и родови благодетели. Всеки род има своя закрилник, нашият народ също има своя закрилник – желая на всички читатели да усетят силата им и да въздигнат в сърцата си родовата памет!

 

Петя: Ще се радваме винаги да споделяш с нас, когато имаш събитие в даден град, за да могат и нашите читатели да получават тази информация. Разбира се, ще те помолим да ни дадеш контактна информация, сайт, където те могат да следят за новини. Сега е времето да добавиш нещо, което може да сме пропуснали.

 

Аида: Следете всички събития на сайта ми: http://www.aida.bg  там често и публикувам статии по тези теми. Моят ФБ профил е отворен и мога да бъда лесно открита. Може, разбира се, и да ми пишете на adi@boss.bg

Желая на вашата прекрасна медия и лично на теб, Петя, да бъдете добрия вестител на добрата българска орис! Бъдете благословени!

 

Петя: БлагоДаря още веднъж! Пожелавам успех във всички начинания!

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

FEATURED POSTS